ترجمه دیگر:
اگر بر خردمند مصیبتى وارد شود ، اندوه را با دوراندیشى از میان بردارد و خرد را به چاره اندیشى وا دارد .

البته بعضی موارد هم با تفاوت مختصری در لفظ آمده

إذا وَرَدَت عَلَى العاقِلِ مُلِمَّةٌ قَمَعَ الحُزنَ بِالحَزمِ ، وقَرَعَ العَقلَ لِلاِحتِیالِ .

در متن عربی اول اللَّمَّة در متن عربی دوم الملمَّة
و تفاوت در معنا زیاد نیست اللَّمَّة : الشدّة (سختی).
و الملمَّة : النازلة الشدیدة من شدائد الدهر و نوازل الدنی(نازل شدن سختی روزگار)

و تفاوت دیگر لفظی
إذا وردت عَلَى العاقِلِ لُمّةٌ قَمَعَ الحُزنَ بِالحَزمِ ، وَفَرَّغَ العَقلَ للاحتِیالِ.

در متن عربی اول قرع و در متن دوم فرّغ
باز در مفهوم تفاوت چندانی ندارد قرع (کوبیدن در، در زدن)
فرّغ (آزاد گذاشتن)
قسمت آخر حدیث «عقل را براى چاره اندیشى آسوده مى نهد.»

 

صفحات: · 2

موضوعات: حدیث, دوس داشتنی, سبک زندگی, نمامتن, امام حسین علیه السلام, اخلاق  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...